ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരളാ മിഷന്‍ എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ ഡയറക്ടറായി ശ്രീ കെ പ്രേംകുമാര്‍ സ്ഥാനമേറ്റു

Posted on Friday, December 3, 2021

അനർട്ടിലെ സൈന്റിസ്റ്റ്‌ ആയിരുന്ന ശ്രീ കെ. പ്രേംകുമാർ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.