മൂന്നാമത് ഗവേര്‍ണിംഗ് ബോഡി യോഗം നടന്നു

Posted on Wednesday, March 27, 2019

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്റെ മൂന്നാമത് ഗവേര്‍ണിംഗ് ബോഡി യോഗം 27 മാര്‍ച്ച്‌ 2019 ന് തിരുവനന്തപുരം സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരത്തില്‍ വച്ച് നടന്നു. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍, മറ്റു മെമ്പര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. ഉച്ചക്ക് ശേഷം 2:30 നു തുടങ്ങിയ യോഗം വൈകുന്നേരം 4:30 ഓടെ അവസാനിച്ചു.

Governing Body Meeting

Governing Body Meeting

Governing Body Meeting

Governing Body Meeting