21-മത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്‍റെ അജണ്ട

Posted on Wednesday, October 28, 2020

21-മത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം
തീയതി : 28 ഒക്റ്റോബര്‍ 2020, ബുധന്‍
സമയം : രാവിലെ 11.00 മണിക്ക്
സ്ഥലം: വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി ഓണ്‍ലൈനായി.

അജണ്ട

Tags

Expression of Interest (EOI) Notice

Posted on Thursday, September 24, 2020

The Director, Information Kerala Mission, desires to invite Sealed proposals from Nationalised & Scheduled Banks for participation in tender for Selection of e-payment Solutions including PoS machines (For LSGIs in Kerala State) in accordance with the terms and conditions as given in the tender documents. Detailed Technical bid and Commercial bids should be furnished in Two separate sealed covers

2.Time schedule of various EOI related events